Bijlagen

Reserves

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de reserves weergegeven.
In het verloop van de bestemmingsreserves is de besluitvorming tot en met april 2023 verwerkt en zijn ook de effecten uit de 1e Tussentijdse rapportage van 2023 meegenomen. In de tussentijdse rapportages wordt gerapporteerd over de voortgang van de bestedingsplannen van de diverse bestemmingsreserves.

Reserve

Stand 31-12 2022

Stand 31-12 2023

Stand 31-12 2024

Stand 31-12 2025

Stand 31-12 2026

Stand 31-12 2027

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve met bufferfunctie

12.239

12.239

12.239

12.239

12.239

12.239

Algemene reserve vrij besteedbaar

62.823

58.770

57.996

59.243

59.243

59.243

Exploitatieresultaat (2023-2027 cumulatief)

-3.518

-4.585

-1.303

-6.983

-17.118

Totaal algemene reserves

75.062

67.490

65.650

70.179

64.499

54.364

BESTEMMINGSRESERVES

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie

44.428

42.553

40.678

38.909

37.140

37.140

Reserve Dekking afschrijvingslasten

27.763

26.579

25.211

23.591

21.952

20.298

Reserve Herwaardering activa

4.000

3.650

3.300

2.950

2.600

2.250

Reserve Maatregelen Corona

592

592

592

592

592

592

Reserve Oekraïne crisis

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Reserve Bereikbaar Stompwijk

5.471

5.471

5.471

5.471

5.471

5.471

Reserve Ondersteuning energielasten

1.300

350

350

350

350

350

Reserve Bereikbaarheid

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

Reserve Mobiliteit

19.228

18.703

18.553

18.553

18.553

18.553

Reserve Ondergrondse hoogspanningkabels

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

Reserve Sterk voor Noord

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

Reserve Onderwijshuisvesting

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Reserve Langer zelfstandig wonen

9.809

8.499

7.189

5.879

4.819

3.919

Reserve Herontwikkeling Julianabaan

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Reserve Verevening sociale woningbouw

205

205

205

205

205

205

Reserve Nazorg Rietvink

350

350

350

350

350

350

Reserve Herstelbeleid

2.499

1.165

751

751

751

751

Totaal Bestemmingsreserves

142.156

122.408

118.665

114.926

111.167

109.164

TOTAAL

217.218

189.898

184.315

185.105

175.667

163.528

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51