Toelichting Programma's

Bouwen en wonen (VHROSV)

Programma VHLOSV

2024

2025

2026

2027

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Expert Planoloog

-100

-100

-100

-100

Subtotaal

-100

-100

-100

-100

Raadsvoorstellen en -brieven

Decembercirculaire 2022

-51

-53

-51

-51

Subtotaal

-51

-53

-51

-51

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

18

18

8

8

Subtotaal

18

18

8

8

Totaal programma VHLOSV

-133

-135

-143

-143

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Expert Planoloog

De gegroeide opgave in het ruimtelijk domein vraagt om een versterking met de functie van een senior planoloog vanwege verzwaring van de inhoudelijke inzet op regionaal niveau, grote stedelijke opgaves als de ‘Huygenstunnel’ en de inzet voor de omgevingsvisie.

Raadsvoorstellen en -brieven

Decembercirculaire 2022

De effecten van de decembercirculaire op de meerjarenbegroting zijn verwerkt. De algemene uitkering neemt beperkt toe op basis van het actualiseren van de uitkeringsmaatstaven. In de raadsbrief 3164 zijn de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 toegelicht.

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51