Toelichting Programma's

Onderwijs

Programma Onderwijs

2024

2025

2026

2027

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

21

21

585

-171

Subtotaal

21

21

585

-171

Totaal programma Onderwijs

21

21

585

-171

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51