Toelichting Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Programma Bestuur en Ondersteuning

2024

2025

2026

2027

Nieuw beleid en intensivering

Incidenteel flexibele ruimte

-150

0

0

0

Subtotaal

-150

0

0

0

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

-82

-70

5

5

Subtotaal

-82

-70

5

5

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

-232

-70

5

5

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Nieuw beleid en intensivering

Incidenteel flexibele ruimte

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en vereisen organisatorische en financiële wendbaarheid om daarop in te spelen. Bij de programmabegroting 2024-2027 zal de specifieke inzet van deze middelen worden bepaald.

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51