KADERNOTA 2024 - 2027

De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar concept Kadernota 2024-2027 die aan de gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden. Hierin staan de ontwikkelingen en beleidswijzigingen voor de komende jaren.

De kadernota geeft de financiële kaders voor de komende meerjarenbegroting aan. De raad zal op 5 juli 2023 de Kadernota behandelen.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51