Toelichting Programma's

Veiligheid

Programma Veiligheid

2024

2025

2026

2027

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

-1

-1

-2

1

Subtotaal

-1

-1

-2

1

Totaal programma Veiligheid

-1

-1

-2

1

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 05/23/2023 14:05:49 met de export van 05/23/2023 13:47:53